Esta web utiliza cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento del sitio y generar estadísticas de uso.
Al continuar con la navegación entendemos que da su consentimiento a nuestra política de cookies.

logo ecovidrio | reciclaje de envases de vidrio
Logo Whatsapp verde Icono copiar url
Url copiada en el portapapeles

El Ceip Eleonor Bosch sostenible.

Baleares

Nombre del creador:
Bàrbara Font
Temática:
reciclaje, educación medioambiental, reutilización materiales
Etapa:
4º trimestre 2023
39 apoyos

Resumen de la iniciativa:

Al projecte del Ceip Eleonor Bosch treballam diferents eixos relacionats amb el medi ambient.

- Tenim un hort escolar per on hi passa l'alumnat tant d'Infantil com de Primària. L'hort està distribuït en parades en Crestall i és totalment ecològic. Els infants aprenen el procés de sembra, a utiltzar les diferents eines del camp, a valorar els aliments de temporada, a cuidar l'hort en el dia a dia i a valorar aquesta feina. Reciclam la fracció orgànica de residus per dur a la compostera que tenim a l'hort.

- Reciclam a totes les aules del centre i en el pati amb els diferents contenidors del color corresponent: blau, groc, marró per l'orgànic. També participam a la campanya d'ecovidrio de recollida de vidre i a la de recollida de piles.

- Reutilitzam material per fer manualitats i jocs. Enguany hem participat a la campanya de la Setmana Europea de Prevenció de Residus amb l'elaboració de manualitats i jocs amb material reciclat i hem fet una exposició on tot l'alumnat ha pogut veure el que han fet els/les altres companys/es del centre. També hem convidat les famílies a l'exposició. Hem elaborat un vídeo explicatiu expressament per aquesta setmana on explicam les 3R del reciclatge.

- Treballam el consum responsable organitzant recollides de roba, juguetes, petits electrodomèstics,... col·laborant així amb diverses entitats. Organitzam tallers per treballar el tema. Cada dos anys per Nadal organitzam un mercadet solidari i la recaptació va destinada a una entitat benèfica. Totes les famílies del centre aporten material que ja no usen i venem el material amb l'alumnat més gran del centre a la plaça del poble a preus simbòlics i econòmics. Tenim la campanya "Vine a escola a peu" per incentivar a les famílies que venguin a peu a l'escola a partir de les tres parades que tenim distribuïdes en el poble i seguint les petjades grogues pintades damunt les voravies. Així aportam el nostre granet d'arena a la reducció d'emissions a l'atmosfera.

Aquestes són, entre d'altres, algunes de les activitats que organitzam al nostre centre. Necessitam el vostre suport per continuar amb el nostre projecte i adquirir i instal·lar un depòsit d'aigua per recollir l'aigua de pluja i utilitzar-la per regar el nostre hort. L'aigua és un bé de cada vegada més escàs i l'hem d'aprofitar al màxim. També ens agradaria adquirir una màquina per triturar l'herba que llevam de l'hort.

Moltes gràcies pel vostre suport!!

En el proyecto del Ceip Eleonor Bosch trabajamos diferentes ejes relacionados con el medio ambiente.

- Tenemos un huerto escolar por el que pasa el alumnado de Infantil i de Primaria. El huerto está distribuido en "parades en Crestall" y es totalmente ecológico. Los niños aprenden el proceso de siembra, a utilizar las diferentes herramientas del campo, a valorar los alimentos de temporada, a cuidar el huerto en el día a día y valorar este trabajo. Reciclamos la fracción orgánica de residuos en el huerto.

 - Reciclamos en todas las aulas del centro y en el patio con los distintos contenedores del color correspondiente: azul, amarillo, marrón por el orgánico. También participamos en la campaña de ecovidrio de recogida de vidrio y en la de recogida de pilas.

- Reutilizamos material para realizar manualidades y juegos. Este año hemos participado en la campaña de la Semana Europea de Prevención de Residuos con la elaboración de manualidades y juegos con material reciclado y hemos hecho una exposición donde todo el alumnado ha podido ver lo que han hecho los otros compañeros del centro. También hemos invitado a las familias a la exposición. Hemos elaborado un vídeo explicativo expresamente para esta semana en el que explicamos las 3R del reciclaje.

- Trabajamos el consumo responsable organizando recogidas de ropa, juguetes, pequeños electrodomésticos,... colaborando así con diversas entidades. Organizamos talleres para trabajar el tema. Cada dos años en Navidad llevamos a cabo un mercadillo solidario y la recaudación va destinada a una entidad benéfica. Todas las familias del centro aportan material que ya no usan y vendemos el material con el alumnado mayor del centro en la plaza del pueblo a precios simbólicos y económicos. El centro cuenta con la campaña  "Vine a escola a peu" para incentivar a las familias a venir a pié al colegio a partir de las tres paradas que tenemos distribuidas en el pueblo y siguiendo las huellas amarillas pintadas en las aceras. Así aportamos nuestro granito de arena a la reducción de emisiones en la atmósfera.

Éstas son, entre otras, algunas de las actividades que organizamos en nuestro centro. Necesitamos su apoyo para continuar con nuestro proyecto y adquirir e instalar un depósito de agua para recoger el agua de lluvia y utilizarla para regar nuestro huerto. El agua es un bien de cada vez más escaso y debemos aprovecharlo al máximo. También nos gustaría adquirir una máquina para triturar la hierba que quitamos del huerto.

Muchas gracias por su apoyo!!

Haz login para poder contactar con el Ecólatra que organiza esta iniciativa